آموزشگاه الوند

درباره ما

ما مرزهای آموزش را با روشها و تکنیک های نوآورانه و پیشگامانه برای آموزش زبانها تحت فشار قرار می دهیم.

پیشرو در آموزش تخصصی کودکان از سال 2009.

آموزش ارتباطی از طریق تعامل اجتماعی معنی دار.

بهترین استفاده در تدریس زبان محوری رایانه ای (CALL).

آموزشگاه الوند

گواهی نامه ها

بستن منو
×
×

سبد خرید